Ukládka a recyklace odpadů

Druh odpadu Ukládka DP Vrátkov
Zemina a kamení 170504 180 Kč
Stavební suť 170107 280 Kč
Beton 170101 do 50x50cm 200-300 Kč
Beton 170101 nad 50x50cm 300-400 Kč

 

Dodavatel je povinen mít se zařízením, přebírající odpad, uzavřenou smlouvu.

Dále je třeba mít na každou akci a každý kód odpadu vyplněný ZPO (v záložce Dokumenty ke stažení najdete vyplněný vzor ZPO, aby bylo jasné, co je třeba vyplňovat - jedná se pouze o předlohu, ZPO je nutné vyplňovat dle skutečnosti!).

Veškeré vyplněné a podepsané dokumenty s razítkem s sebou mějte při první ukládce odpadu. Pokud chcete dokumenty zaslat elektronicky, musí tak být učiněno před příjezdem řidiče.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, odpad na naše zařízení nelze převzít.

Odpady, které lze přijmout do našich zařízení, najdete v Povoleních k nakládání s odpady.

Veškeré dokumenty najdete ve složce Dokumenty ke stažení

 

K cenám bude připočteno DPH ve výši 21%.

Přijímáme pouze hotovost, nelze platit kartou.

Minimální částka za uložený materiál je 100,- bez DPH.

Ceník platný od 1.1.2023