Přistavení kontejnerů od 2 do 28 m3 - svážíme veškeré druhy odpadů kromě nebezpečných, např.:

Druh odpadu Velikost Pásmo 1 Pásmo 2 Pásmo 3
Zemina/suť, beton do 3m³ 2200Kč/2600Kč 2400Kč/2800Kč 2600Kč/3000Kč
Zemina/suť, beton 5-6m³ 3200Kč/3600Kč 3400Kč/3800Kč 3600Kč/4000Kč
Směsný a domovní odpad dle váhy dle váhy
Dřevitý a bio odpad dle váhy dle váhy

 

Pásma

Pásmo 1 - do 5km tam a zpět

Pásmo 2 - do 15km tam i zpět

Pásmo 3 - do 25km tam a zpět

 

Pronájem kontejnerů

Manipulace s kontejnerem 200,- Kč.

Při odběru většího množství kontejneru je možná množstevní sleva.

 

Do kontejnerů nepatří IPA, eternit a pneumatiky!!!!

 

Dodavatel je povinen mít se zařízením, přebírající odpad, uzavřenou smlouvu.

Dále je třeba mít na každou akci a každý kód odpadu vyplněný ZPO (v záložce Dokumenty ke stažení najdete vyplněný vzor ZPO, aby bylo jasné, co je třeba vyplňovat - jedná se pouze o předlohu, ZPO je nutné vyplňovat dle skutečnosti!).

Veškeré vyplněné a podepsané dokumenty s razítkem s sebou mějte při první ukládce odpadu. Pokud chcete dokumenty zaslat elektronicky, musí tak být učiněno před příjezdem řidiče.

 

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, odpad na naše zařízení nelze převzít.

Odpady, které lze přijmout do našich zařízení, najdete v Povoleních k nakládání s odpady.

Veškeré dokumenty najdete ve složce Dokumenty ke stažení

 

K cenám bude připočteno DPH ve výši 21%.

Přijímáme pouze hotovost, nelze platit kartou.

Ceník platný od 1.1.2023