skládka

skládka

Ukládka a recyklace odpadů:

  • Zemina a kamení 170504

  • Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 170107

  • Beton 170101


Druh odpadu Ukládka DP Vrátkov

Zemina a kamení 170504 150 Kč

Stavební suť 170107 250 Kč

Beton 170101 do 50x50cm 250 Kč

Beton 170101 nad 50x50cm 300 Kč


Povolení k nakládání s odpady najdete ve složce Dokumenty ke stažení


K cenám bude připočteno DPH ve výši 21%.

Přijímáme pouze hotovost, nelze platit kartou.

Minimální částka za uložený materiál je 100,- bez DPH.

Ceník platný od 25.6.2021