skládka

skládka

Ukládka a recyklace odpadů:

  • Zemina a kamení 170504

  • Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 170107

  • Beton 170101


Druh odpadu Ukládka DP Vrátkov

Zemina a kamení 170504 160 Kč

Stavební suť 170107 260 Kč

Beton 170101 do 50x50cm 250 Kč

Beton 170101 nad 50x50cm 300 Kč


Dodavatel je povinen mít se zařízením, přebírající odpad, uzavřenou smlouvu.

Dále je třeba mít na každou akci a každý kód odpadu vyplněný ZPO.

Veškeré vyplněné a podepsané dokumenty s razítkem s sebou mějte při první ukládce odpadu. Pokud chcete dokumenty zaslat elektronicky, musí tak být učiněno před příjezdem řidiče.


Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, odpad na naše zařízení nelze převzít.

Odpady, které lze přijmout do našich zařízení, najdete v Povoleních k nakládání s odpady.

Veškeré dokumenty najdete ve složce Dokumenty ke stažení


K cenám bude připočteno DPH ve výši 21%.

Přijímáme pouze hotovost, nelze platit kartou.

Minimální částka za uložený materiál je 100,- bez DPH.

Ceník platný od 1.1.2022