Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Na sběrný dvůr přijímáme:

  • Zemina a kamení

  • Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

  • Beton

  • Asfalt

  • Bio odpad


Druh odpadu Sběrný dvůr

Zemina a kamení 170504 200 Kč

Stavební suť 170107 300 Kč

Beton 170101 do 50x50cm 300 Kč

Beton 170101 nad 50x50cm /

Asfalt 170302 400 Kč


Povolení k nakládání s odpady najdete ve složce Dokumenty ke stažení


K cenám bude připočteno DPH ve výši 21%.

Přijímáme pouze hotovost, nelze platit kartou.

Minimální částka za uložený materiál je 100,- bez DPH.

Ceník platný od 25.6.2021