kontejnery

Kontejnery

Kontejnery

Přistavení kontejnerů od 2,5 do 30m3 - svážíme veškeré druhy odpadů mimo nebezpečných, např.:

    • zemina a kamení

    • stavební odpady

    • objemný odpad

    • bio odpad

Doprava materiálů, přeprava strojů, odvoz odpadů


Druh odpadu Velikost Pásmo 1 Pásmo 2 Pásmo 3

Zemina/suť do 3m³ 1500Kč/1700Kč 1700Kč/1900Kč 1900Kč/2100Kč

Zemina/suť 5-6m³ 2500Kč/2700Kč 2700Kč/2900Kč 2900Kč/3100Kč

Směsný odpad dle váhy dle váhy

Dřevitý odpad do 12m³ 1 500 Kč

Dřevitý odpad do 25m³ 2 500 Kč

Bioodpad dle váhy dle váhy


Pásma

Pásmo 1 - do 5km tam i zpět

Pásmo 2 - do 15km tam i zpět

Pásmo 3 - do 25km tam i zpět


K cenám bude připočteno DPH ve výši 21%.

Přijímáme pouze hotovost, nelze platit kartou.

Ceník platný od 25.6.2021