kontejnery

Kontejnery

Kontejnery

Přistavení kontejnerů od 2,5 do 30m3 - svážíme veškeré druhy odpadů mimo nebezpečných, např.:

    • zemina a kamení

    • stavební odpady

    • objemný odpad

    • bio odpad

Doprava materiálů, přeprava strojů, odvoz odpadů


Druh odpadu Velikost Pásmo 1 Pásmo 2 Pásmo 3

Zemina/suť do 3m³ 1800Kč/2000Kč 2000Kč/2200Kč 2200Kč/2400Kč

Zemina/suť 5-6m³ 2800Kč/3000Kč 3000Kč/3200Kč 3200Kč/3400Kč

Směsný odpad dle váhy dle váhy

Dřevitý odpad do 12m³ 1 500 Kč

Dřevitý odpad do 25m³ 2 500 Kč

Bioodpad dle váhy dle váhy


Pásma

Pásmo 1 - do 5km tam i zpět

Pásmo 2 - do 15km tam i zpět

Pásmo 3 - do 25km tam i zpět


Manipulace s kontejnerem 200,- Kč.

K cenám bude připočteno DPH ve výši 21%.

Přijímáme pouze hotovost, nelze platit kartou.

Ceník platný od 1.10.2021