kontejnery

Kontejnery

Kontejnery

Přistavení kontejnerů od 2,5 do 30m3 - svážíme veškeré druhy odpadů mimo nebezpečných, např.:

  • zemina a kamení

  • stavební odpady

  • objemný odpad

  • bio odpad

Doprava materiálů, přeprava strojů, odvoz odpadů


Druh odpadu Velikost Pásmo 1 Pásmo 2 Pásmo 3

Zemina/suť do 3m³ 1800Kč/2200Kč 2000Kč/2400Kč 2200Kč/2600Kč

Zemina/suť 5-6m³ 2800Kč/3200Kč 3000Kč/3400Kč 3200Kč/3600Kč

Směsný odpad dle váhy dle váhy

Dřevitý odpad dle váhy dle váhy

Bioodpad dle váhy dle váhy


Pásma

Pásmo 1 - do 5km tam i zpět

Pásmo 2 - do 15km tam i zpět

Pásmo 3 - do 25km tam i zpět


Pronájem kontejnerů

 • 1-3 dny - zdarma

 • do 14 dnů - 100,-/den

 • nad 14 dnů - 80,-/den

Manipulace s kontejnerem 200,- Kč.

Při odběru většího množství kontejneru je možná množstevní sleva.

K cenám bude připočteno DPH ve výši 21%.

Přijímáme pouze hotovost, nelze platit kartou.

Ceník platný od 1.1.2022